Co nabízím

Odbornou pomoc, lidský přístup a pokoru k životním příběhům svých klientů.

  • Rodinnou terapii
  • Individuální terapii
  • Krizovou intervenci
  • Poradenství (školní, výchovné problémy dětí, školní neúspěšnost, poruchy učení)
  • Rodinnou mediaci