Kdo jsem

Michaela Veselá

  • Psycholog, speciální pedagog, terapeut, krizový intervent
  • Absolvent oboru psychologie a speciální pedagogiky na PedF UK
  • Absolvent výcviku rodinné terapie IRT pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové, MUDr. Ley Brodové a Mgr. Jiřího Kubičky
  • Absolvent kurzů Základní krizová intervence a Pokračovací krizová intervence
  • Absolvent kurzu Mediace JUDr. Radky Medkové
  • Doktorand sociální psychologie a FF UK